W górę ↑

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
..

Zespół Szkół w Ożarowie

im. Marii Skłodowskiej-Curie

Elektromechanik:  numer cyfrowy zawodu 741201.

Okres nauki: 3 lata.

Podbudowa: gimnazjum.

Forma: szkoła dzienna dla młodzieży

1.Charakterystyka kierunku:

 

Elektromechanik to zawód bardzo często spotykany w sferze zatrudnienia. Dominującym układem czynności w zawodzie są prace montażowe i remontowe, które wykonuje pracownik zajmujący się wytwarzaniem, konserwacją oraz naprawą maszyn i urządzeń elektrycznych. Praca elektromechanika wymaga na ogół zespołowego działania i oparta jest na współpracy. W zawodzie elektromechanika konieczna jest wysoka sprawność manualna i dobra koordynacja wzrokowo -ruchowa.

 

 

 

2.Kwalifikacje zgodnie z podstawą programową:

Uczniowie w trakcie nauki  mają możliwość zdobycia jednej kwalifikacji:

 E.7. Montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych - egzamin potwierdzający kwalifikację odbywa się pod koniec drugiego semestru klasy trzeciej.

3.Możliwości dalszego kształcenia:

Po ukończeniu  Zasadniczej Szkole Zawodowej absolwent może kontynuować naukę w dwuletnim Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych i uzupełnić lub zdobyć nowe kwalifikacje  na Kwalifikacyjnym Kursie Zawodowym.

 • uczeń po potwierdzeniu kwalifikacji E.7 oraz dodatkowo kwalifikacji E.8 Montaż i konserwacja instalacji elektrycznych może uzyskać dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie elektryk, aby zdobyć dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie elektromechanik lub elektryk, słuchacz powinien posiadać wykształcenie ogólne na poziomie szkoły zasadniczejpo potwierdzeniu kwalifikacji E.7 Montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych, E.8 Montaż i konserwacja instalacji elektrycznych i dodatkowo E.24 Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych oraz uzyskaniu wykształcenia średniego słuchacz może uzyskać dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik elektryk.

 

Elektromechanik to zawód przyszłości, stawiający ciągle nowe wyzwania i dający możliwości samorealizacji i dużej satysfakcji z wykonywanej pracy. Przemysł elektryczny należy do intensywnie rozwijającej się gałęzi gospodarki w naszym kraju. Elektromechanicy należą do grupy poszukiwanych pracowników. Rynek pracy oczekuje na profesjonalnych pracowników o wysokich kwalifikacjach zawodowych.

Ze względu na spełniane funkcje produkcyjne i usługowe, absolwenci tego zawodu znajdują zatrudnienie przede wszystkim w:

 • przedsiębiorstwach przemysłowych,
 •  przedsiębiorstwach obsługowo-naprawczych,
 •  innych działach gospodarki, zajmujących się wytwarzaniem i eksploatacją maszyn i urządzeń elektrycznych.

 Szybkie przeobrażenia w technice, technologii, organizacji produkcji i usługach stwarzają potrzebę rozwijania kształcenia w zawodzie. Osoby przedsiębiorcze mogą tworzyć własną jednoosobową firmę

Zadania zawodowe – umiejętności:

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie elektromechanik powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • montowania i uruchamiania maszyn i urządzeń elektrycznych na podstawie dokumentacji technicznej,
 • oceniania stanu technicznego maszyn i urządzeń elektrycznych po montażu na podstawie pomiarów,
 • montowania układów sterowania, regulacji i zabezpieczeń maszyn i urządzeń elektrycznych na podstawie dokumentacji technicznej.

Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym:

 • elektrotechnika i elektronika,
 • urządzenia i aparaty elektryczne,
 • maszyny elektryczne,
 • działalność gospodarcza w branży elektrycznej,
 • język obcy w branży elektrycznej.

Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym:

 • pomiary elektryczne i elektroniczne – pracownia,
 • montaż urządzeń elektrycznych – zajęcia praktyczne,
 • montaż maszyn elektrycznych – zajęcia praktyczne.

4.Wyposażenie.

 Zajęcia ćwiczeniowe odbywają się w:

 • pracowni elektrotechniki i elektroniki,
 •  pracowni montażu i eksploatacji maszyn i urządzeń elektrycznych.

 Pracownie wyposażone są w specjalistyczny sprzęt pomiarowy, maszyny i urządzenia  oraz sprzęt komputerowy z oprogramowaniem specjalistycznym do symulacji obwodów elektrycznych i wymaganym oprogramowaniem biurowym.

LO dla dorosłych

lo dorośli

Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe

kkz min

E-learning

Do wakacji pozostało:

Galerie

Dziś jest


Dzisiaj jest: Poniedziałek
11 Grudnia 2017
Imieniny obchodzą
Damazy, Daniela, Julia, Stefan,
Waldemar, Wojmir

Do końca roku zostało 21 dni.
Zodiak: Strzelec

Copyright © 2017 Zespół Szkół w Ożarowie im. Marii Skłodowskiej-Curie Rights Reserved.