W górę ↑

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
..

Zespół Szkół w Ożarowie

im. Marii Skłodowskiej-Curie

 1. Technik urządzeń i systemów energetyki  - symbol cyfrowy zawodu:311930.

Okres nauki: 4 lata.

Podbudowa: gimnazjum.

Forma: szkoła dzienna dla młodzieży.

 1. Charakterystyka kierunku:

Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej jest zawodem wprowadzonym do klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego w 2010 roku. Jest to nowy kierunek kształcenia. Stanowi on odpowiedź na zmieniającą się strukturę źródeł energii, wśród których szczególną rolę stanowią źródła o charakterze niekonwencjonalnym. Zmiany te  wymuszają sukcesywne przygotowanie profesjonalnych kadr, zajmujących się obsługą i nadzorem infrastruktury energetyki odnawialnej.

 1. Kwalifikacje zgodnie z podstawą programową:

K1 - B.21. Montaż urządzeń i systemów energetyki odnawialnej - odbywa się pod koniec klasy drugiej.

 Niezbędne do uzyskania pierwszej kwalifikacji są umiejętności posługiwania się dokumentacją, normami oraz instrukcjami montażu urządzeń i systemów energetyki odnawialnej. Odpowiedni dobór urządzeń i sprzętu do montażu narzędzi i pozyskiwania  oraz przetwarzania energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych. Sporządzanie kosztorysów dotyczących montażu urządzeń, kalkulacja kosztów związanych z eksploatacją urządzeń i systemów energetyki odnawialnej. Określanie wskaźników efektywności energetycznej, wyznaczanie miejsca montażu urządzeń wykorzystujących energię odnawialną. Ocena jakości robót montażowych urządzeń i systemów energetyki odnawialnej.

K2 - B.22. Eksploatacja urządzeń i systemów energetyki odnawialnej- odbywa się pod koniec pierwszego semestru klasy czwartej. Niezbędne do uzyskania drugiej kwalifikacji są umiejętności odczytywania wskazań aparatury kontrolno-pomiarowej, określanie parametrów pracy urządzeń energetyki odnawialnej. Rozpoznawanie nieprawidłowości  funkcjonowania i określanie wymagań dotyczących eksploatacji urządzeń i systemów energetyki odnawialnej. Przestrzeganie procedur, określanie przyczyn i sposobów  usuwania nieprawidłowości w funkcjonowaniu urządzeń i systemów energii odnawialnej.

Absolwenci tego kierunku będą przygotowani do organizowania i wykonywania prac związanych z montażem i obsługą systemów energetyki odnawialnej. Ponadto wykształcenie to pozwoli absolwentom wspierać fachową pomocą jednostki administracji publicznej i samorządowej w obszarach gospodarki zasobami energetyki odnawialnej. W szczególności będą oni przygotowani do:

 • planowania prac związanych z montażem instalacji wyposażonych w urządzenia do wykorzystywania energii odnawialnej,
 • wykonywania montażu urządzeń stosowanych do pozyskiwania energii odnawialnej,
 • kontrolowania działań urządzeń i instalacji oraz funkcjonowania systemów energetyki odnawialnej,
 • biegłego posługiwania się językiem obcym technicznym w wykonywanym zawodzie,
 • współpracy z krajowymi  i zagranicznymi organizacjami, przedsiębiorstwami oraz instytucjami w zakresie energetyki odnawialnej.

Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej po zdaniu egzaminu zawodowego, otrzymuje świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie w zakresie jednej kwalifikacji. Osoba, która zdała egzaminy z zakresu wszystkich kwalifikacji wyodrębnionych w danym zawodzie oraz posiada poziom wykształcenia wymagany dla danego zawodu, otrzymuje dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie.

Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym:

 • rysunek techniczny,
 • technologia montażu systemów energetyki odnawialnej,
 • systemy energetyki odnawialnej,
 • podstawy kosztorysowania w budownictwie,
 • język obcy zawodowy w budownictwie,
 • działalność gospodarcza w budownictwie.

Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym:

 • dokumentacja techniczna w budownictwie,
 • montaż systemów energetyki odnawialnej,
 • obsługa systemów energetyki odnawialnej,
 • kosztorysowanie w budownictwie.

Celem kształcenia w zawodzie technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej jest przygotowanie absolwenta do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • wykonywania montażu urządzeń i systemów energetyki odnawialnej,
 • konserwowania oraz naprawiania urządzeń i systemów energetyki odnawialnej,
 • kontrolowania pracy urządzeń i systemów energetyki odnawialnej,
 • sporządzania kosztorysów oraz ofert i umów dotyczących urządzeń i systemów energetyki odnawialnej.
 1.  Możliwość zatrudnienia- zarobki.

Coraz więcej inwestycji związanych z odnawialnymi źródłami energetyki (OZE) sprawia, że zawód technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej wydaje się być zawodem przyszłości i już niedługo będzie bardzo poszukiwany na rynku pracy. Dobre perspektywy dla branży uzasadniają potrzebę kształcenia w zawodzie, tym bardziej, że specjaliści w tym sektorze należą do grupy poszukiwanych pracowników. Postęp technologiczny i coraz większa efektywność ekonomiczna systemów energetyki odnawialnej, a także względy ekologiczne wspierające promocję technologii energetyki odnawialnej, dają dobre perspektywy pracy dla absolwentów szkół kształcących w zawodzie technika urządzeń i systemów energetyki odnawialnej. Osoby przedsiębiorcze mogą tworzyć własne firmy, w szczególności w obszarze małych, zdecentralizowanych instalacji.

Technicy urządzeń i systemów energetyki odnawialnej mogą znaleźć zatrudnienie:

 • na stanowiskach związanych z montażem instalacji wyposażonych w urządzenia energetyki odnawialnej,
 •  na stanowiskach nadzoru technicznego i utrzymaniem prawidłowego funkcjonowania instalacji energetyki odnawialnej,
 •  pracują przeważnie w budownictwie i energetyce oraz w doradztwie energetycznym w zakresie:

ü  możliwości wykorzystania odnawialnych źródeł energii,

ü  w administracji publicznej na stanowiskach nadzoru technicznego i obsługi inwestycji związanych z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii, w szczególności w budownictwie.

LO dla dorosłych

lo dorośli

Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe

kkz min

E-learning

Do wakacji pozostało:

Galerie

Dziś jest


Dzisiaj jest: Poniedziałek
11 Grudnia 2017
Imieniny obchodzą
Damazy, Daniela, Julia, Stefan,
Waldemar, Wojmir

Do końca roku zostało 21 dni.
Zodiak: Strzelec

Copyright © 2017 Zespół Szkół w Ożarowie im. Marii Skłodowskiej-Curie Rights Reserved.