W górę ↑

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
..

Zespół Szkół w Ożarowie

im. Marii Skłodowskiej-Curie

KWALIFIKACYJNY  KURS  ZAWODOWY

 

OPIEKUN  MEDYCZNY

 

  Kwalifikacja Z.4.

 Świadczenie usług opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej.

 

  Zawód: Opiekun medyczny.

 

  Symbol cyfrowy zawodu : 532102.

 

ñ  kwalifikacyjny kurs zawodowy przeznaczony jest dla osób dorosłych;

ñ  w chwili przystąpienia do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe słuchacz musi posiadać średnie wykształcenie;

ñ  aby uczęszczać na kurs słuchacz musi przedłożyć zaświadczenie o stanie zdrowia umożliwiające kształcenie w zawodzie.

 

 Kurs trwa 2 semestry i prowadzony jest w formie zaocznej.

  Opiekun medyczny to osoba, która w profesjonalny sposób:

  • pomaga osobie chorej  i niesamodzielnej zaspokoić jej podstawowe potrzeby życiowe,
  •  rozpoznaje i rozwiązuje problemy opiekuńcze osób chorych w różnym wieku,
  • pomaga swoim podopiecznym zaspokoić potrzeby biologiczne i społeczne,
  •  daje psychiczne wsparcie.

 

   Opiekun medyczny to zawód zaufania publicznego.

Swoją postawą zawodową popularyzuje zachowania prozdrowotne. Zachodzące procesy demograficzne i starzenie się społeczeństw sprawia, że zawód ten jest poszukiwanym na rynkach pracy w Polsce jak i za granicą.

   Program nauczania kwalifikacyjnego kursu zawodowego opiekun medyczny jest zgodny z podstawą kształcenia w zawodzie i obejmuje efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów, efekty wspólne dla zawodów w ramach obszaru medyczno – społecznego oraz właściwe dla kwalifikacji Z.4 – świadczenie usług medycznych osobie chorej i niesamodzielnej.

Ukończenie kursu może ułatwić w przyszłości zdobywanie kolejnych kwalifikacji w ramach obszaru medyczno – społecznego, dla których część zagadnień jest wspólna.

    Przedmioty nauczane na kursie:

 

ñ  anatomia, fizjologia, patologia,

ñ  rozpoznawanie problemów osoby chorej i niesamodzielnej,

ñ  planowanie, organizowanie i wykonywanie czynności higienicznych i pielęgnacyjnych u osoby chorej i niesamodzielnej,

ñ  planowanie, organizowanie i wykonywanie czynności opiekuńczych nad osobą chorą i niesamodzielną,

ñ  zdrowie publiczne,

ñ  język migowy.

   Absolwenci kierunku będą mogli znaleźć zatrudnienie:

  • w szpitalach,
  • zakładach opiekuńczo – leczniczych,
  •  podczas indywidualnej opieki w domu pacjenta,
  •  w środowiskowych domach pomocy oraz w fundacjach i stowarzyszeniach działających na rzecz osób chorych.

 

   Zajęcia prowadzone są w odpowiednio przystosowanych salach.

Pracownia anatomii wyposażona jest:

v  w modele anatomiczne,

v  tors człowieka z narządami,

v  multimedialny atlas anatomiczny,

v   mikroskop i preparaty,

v   plansze.

 

Pracownia zabiegów higieniczno – pielęgnacyjnych wyposażona jest w łóżka i fantomy do pielęgnacji oraz niezbędny sprzęt.

Współpracujemy z Domem Opieki Społecznej w Sobowie, gdzie  uczestnicy kursu odbywają praktyki zawodowe, zdobywają wiedzę i niezbędne umiejętności.Słuchacze w ramach kursu zdobywają także przeszkolenie z zakresu pierwszej pomocy.

LO dla dorosłych

lo dorośli

Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe

kkz min

E-learning

Do wakacji pozostało:

Galerie

Dziś jest


Dzisiaj jest: Poniedziałek
11 Grudnia 2017
Imieniny obchodzą
Damazy, Daniela, Julia, Stefan,
Waldemar, Wojmir

Do końca roku zostało 21 dni.
Zodiak: Strzelec

Copyright © 2017 Zespół Szkół w Ożarowie im. Marii Skłodowskiej-Curie Rights Reserved.