Nauka na bezpłatnych kwalifikacyjnych kursach zawodowych

to inwestycja w przyszłość!


Taką tezę postawił i konsekwentnie potwierdza swymi działaniami

Zespół Szkół w Ożarowie im. M. Skłodowskiej-Curie.


             „Skłodowska” jest szkołą średnią bardzo dobrze znaną lokalnemu środowisku. Od początku swego istnienia dba o wysoki poziom edukacji, zwracając szczególną uwagę na profile techniczne. Oferuje atrakcyjne i pożądane na rynku pracy kierunki kształcenia starając się wychodzić naprzeciw oczekiwaniom przyszłych pracodawców i jednocześnie stale podążając za wciąż zmieniającymi się standardami w szkolnictwie zawodowym.Konsekwencją tych zmian jest uruchomienie w placówce kwalifikacyjnych kursów zawodowych, które pozwalają osobom dorosłym poszerzyć dotychczasowe umiejętności lub zdobyć zupełnie nowe, nabywając jednocześnie uprawnienia do wykonywania wybranego zawodu.
Zespół Szkół w Ożarowie im. M. Skłodowskiej-Curie ogłosił nabór w roku szkolnym 2016/2017 na kursy kwalifikacyjne dla następujących zawodów:

  •  OPERATOR OBRABIAREK SKRAWAJĄCYCH,
  • TECHNIK MECHATRONIK,
  • TECHNIK URZĄDZEŃ I SYSTEMÓW ENERGETYKI ODNAWIALNEJ,
  • OPIEKUN MEDYCZNY,
  • KUCHARZ Z PODSTAWAMI DIETETYKI,
  • FLORYSTA.
  •    Kursy będą się także odbywać w Ostrowcu Świętokrzyskim, gdzie rekrutację na bieżący rok szkolny prowadzi firma CONSENSO sp. z o.o. w Ostrowcu Świętokrzyskim, która zajmując się pośrednictwem pracy obejmie wsparciem uczestników KKZ i absolwentów w zakresie ułatwienia im poszukiwania i podjęcia zatrudnienia w Polsce oraz poza granicami kraju.

   Kwalifikacyjne kursy zawodowe są formą kształcenia adresowaną do osób dorosłych zainteresowanych uzyskaniem lub uzupełnianiem wiedzy zawodowej. Stawiają na wysoką jakość kształcenia oraz wygodną formę zdobywania wiedzy i praktycznych umiejętności.Osoba, która ukończy kurs kwalifikacji zawodowej i zda egzamin potwierdzający kwalifikacje w danym zakresie otrzyma świadectwo potwierdzając uzyskanie zawodu.
   Zajęcia dla wybranych kwalifikacji odbywają się w budynku ZS o Ożarowie im. Marii Skłodowskiej-Curie oraz siedzibie firmy CONSENSOw Ostrowcu Św. w systemie zaocznym toteż są wygodną propozycją dla uzyskania zawodu przez osoby pracujące.